Gestalttherapie: Wat is het en voor wie is het bedoeld?

Gestalttherapie is voor veel mensen nog onbekend en dat is jammer want gestalttherapie kan op vele fronten baat brengen bij mensen die klachten en problemen hebben. Om te beginnen kan gestalttherapie benoemd worden als een psychotherapie die je als persoon in contact brengt met je gevoelens en ervaringen. Door te focussen op wat nu ervaren wordt, kan gericht worden op verwerking, kunnen gevoelens de ruimte krijgen die ze nodig hebben en kan onderzocht worden met welke veranderingen verlichting gebracht kan worden. Gestalttherapie richt zich dus op de mens in zijn essentie en op de basis waarop de identiteit rust. Deze vorm van therapie heeft veel baat voor mensen met:

  • Problemen van psychische aard
  • Problemen in relationele sfeer
  • Klachten veroorzaakt door burn-out of bore-out
  • Problemen met identiteit
  • Depressies en zwaarmoedigheid
  • Stress in brede zin van het woord
  • Verwerking van rouw of nare gebeurtenissen

Al deze zaken tasten de identiteit aan en zorgen ervoor dat een mens belemmerd wordt in de optimale beleving van het leven. Gestalttherapie betekent niet dat deze zaken er niet mogen zijn. In tegendeel zelfs. Er wordt aandacht gecreëerd voor die dingen die zich nu in het heden afspelen en er wordt ruimte gecreëerd om verlichting te brengen vanuit de kracht van de persoon zelf. Er wordt op een nieuwe manier dingen ervaren en toegewerkt naar een betere balans om het contact met jezelf en met jouw omgeving te verbeteren.

Gestalttherapie in Zevenbergen

Marga van Blanken biedt gestalttherapie in Zevenbergen aan vanuit Praktijk Akkerwinde. Op de website praktijkakkerwinde.nl stelt zij zichzelf voor en kun je al kort even met haar kennis maken. Vanuit haar werk en ervaring in de begeleiding van mensen, waarin zij ook heeft gewerkt met jeugdhulpverlening, in de psychiatrie en zorg voor gehandicapten met een verstandelijke beperking, heeft zij zich nu ontwikkeld als zelfstandig therapeut, waarbij zij werkt vanuit haar woonplaats Zevenbergen. Hierbij richt zij zich met gestalttherapie op therapieën voor individuen, op relaties en op rouwverwerking. Ze hanteert daarbij een zeer persoonlijke aanpak en is hiervoor aangesloten bij een erkende beroepsvereniging, zodat de therapie die zij geeft ook vergoed kan worden vanuit de zorgverzekering, indien je aanvullend bent verzekerd. De persoonlijke benadering die zij hanteert is erg belangrijk. Het gaat immers om het in contact staan met jezelf. Om de individu die je bent, om de gevoelens die je hebt en om de ervaringen die je in jezelf herbergt. Dit contact is belangrijk en herstellen van dit contact is een specialisme van Marga binnen haar werkwijze. Een intakegesprek bepaalt in eerste instantie welke aanpak voor jou het beste van toepassing is. Het vergt soms creativiteit om een oplossing te vinden die past in de situatie en bij jou als persoon. Samen wordt tijdens het intake gesprek ook besloten of de aansluiting past en of de werkwijze die Marga hanteert aansluit bij jou als persoon. Pas na dit besluit om door te gaan worden afspraken gemaakt over de thema’s waaraan wordt gewerkt en de frequentie van de sessies. De hulpvraag is hierin bepalend en Marga’s expertise helpt bij het maken van de juiste keuze hierin.

Samen er weer mogen zijn

Gestalttherapie is zoals gezegd een therapie die zich richt op de individu. Marga richt zich met haar praktijk ook op de relatie, waarbij je te maken hebt met jezelf als individu in relatie met een ander individu. Ook hierbij wordt gekeken naar de personen, naar wat er in het hier en nu afspeelt en op welke manier deze balans en het contact met jezelf en met elkaar hersteld kan worden. Ervaar zelf hoe Marga jou of jullie kan helpen.

Reageren is niet mogelijk